O škole  
   
     
  Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - ZDE  
     
 

 

Hudební obor nabízí výuku ve hře na smyčcové a dechové nástroje, dále hru na klavír, kytaru a akordeon, sólový i sborový zpěv, komorní, souborovou a orchestrální hru. V rámci oddělení jazzu, rocku a popu je vyučována hra na klavír, el. kytaru, baskytaru, bicí a saxofon, dále pak populární zpěv a skladba. Učitelé a žáci hudebního oboru se zapojují do společných uměleckých projektů s pedagogy a žáky tanečního a výtvarného oboru.
   

Taneční obor nabízí pro předškolní děti hudebně pohybovou průpravu. V základním studiu pak současný, klasický a lidový tanec. Od 2. ročníku žáci působí ve folklorním souboru Jaro, jehož umělecká vedoucí MgA. Živana Vajsarová čerpá většinou ze sběratelské a publikační činnosti svého otce prof. Františka Bonuše. Taneční soubor Jaro dlouhodobě vyvíjí zahraniční spolupráci.

Výtvarný obor má k dispozici vedle standardních pomůcek pro klasickou tvorbu i počítačovou učebnu umožňující práci s profesionálními grafickými programy a s internetem. Žáci se při výuce nových médií učí používat digitální technologie ke grafické či animační tvorbě a jejich prezentaci prostřednictvím webu. Jako jedna z mála ZUŠ v Čechách poskytujeme výuku figurální kresby, kde mají žáci možnost procvičovat kresbu postavy a portrétu. Tato výtvarná disciplína je důležitá pro všechny, kteří se chystají na studium v uměleckých školách typu AVU, VŠUP či FAVU.

Pedagogický sbor tvoří 50 vyučujících. Zastoupení mužů a žen je vyvážené, stejně jako věková skladba pedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní.

Historie naší školy se začíná v roce 1961 se sídlem na Mrázovce č. 2 – v budově Zatlanky. V tomto roce škola čítala 220 žáků. V roce 1966 se škola přestěhovala do nové budovy U Santošky č. 3 a v roce 1991 do jejího nynějšího sídla ve Štefánikově ulici. V současné době naši školu navštěvuje 1020 žáků.