Úplata za vzdělání  
      
  Tyto finanční prostředky slouží k zajištění provozu školy (energie, materiál, nástroje, pomůcky, technika...). Výuka žáků (mzda pedagogů - vyjma studia pro dospělé) je hrazena ze státního rozpočtu České republiky.  
     
  Údaje k platbě za vzdělání 1.pol. 2017/2018 budou zaslány dne 15.9.2017 na e-mail zákonného zástupce.  
     
  Studium pro dospělé je koncipováno jako navazující - pro naše absolventy II. stupně základního studia.  
     
     
  Pololetní platba - školní rok 2017/2018  
      
   
   
      
  Výpůjčka hudebních nástrojů je zdarma. Tyto nástroje jsou určeny žákům zejména na počátku studia. Na výpůjčku nástroje není právní nárok, záleží na aktuální kapacitě nástrojového parku školy.