Taneční obor  
          
           Do tanečního oboru přijímáme děti ve věku 5-6 let. Začínají hudebně-pohybovou průpravou, později se pak vystupují v tanečním souboru „Jaro“, který v Praze 5 působí 25 let. Umělecká vedoucí souboru MgA. Živana Vajsarová, která je absolventkou Akademie múzických umění v Praze a za svoji pedagogickou a choreografickou práci získala řadu ocenění. Materiály pro svou práci získává a čerpá většinou ze sběratelské a publikační činnosti svého otce prof. Františka Bonuše, který patřil k našim významným etnochoreologům. Prof. Bonuš spolupracoval se souborem jako umělecký poradce a choreograf od roku 1983. Význačným počinem pro celý soubor bylo natočení videa pro projekt „Zlatá brána otevřená“.
 
 

 

 

 

 

 
         
           Soubor vystupuje na různých festivalech doma i v zahraničí: Francie, Dánsko, Švédsko, Palma de Mallorca, Německo, Turecko, Španělsko, Hong Kong a Japonsko.

Vyučující: MgA. Živana Vajsarová
tel.: + 420 603 165 983

Korepetice: MgA. Tomáš Pykal
   

 
     
     


Žáci představují taneční obor: