Výtvarná tvorba cestou historie  
     
 

Toto studijní zaměření vychází z dějin výtvarného umění. To však neznamená výuku dějin umění, nýbrž zhodnocení a využití kulturního dědictví jako zdroje poučení a inspirace pro současnost. Základem výuky je ukázat formou názorných příkladů, jaká východiska, jaké myšlenky, události a emoce stály u zrodu určitých kulturních, společenských, politických, filozofických a uměleckých událostí a hnutí, protože klíčem k nezatíženému vnímání tak složitého systému, jakým umění je, by mělo být co nejbližší poznání záměrů a důvodů autorů k jejich vytvoření. Tedy ne hromaděním informací, ale tvořivým promýšlením praktických úkolů se propracovat k pochopení vztahu mezi záměrem a výsledkem za určitých podmínek. A zároveň se nenásilným způsobem zdokonalovat v různých technikách, včetně těch nejnovějších, bude-li to úkol vyžadovat.

Studijní zaměření Výtvarná tvorba cestou historie je vzhledem k všeobecnému rozhledu i k možnostem následné specializace (na design či figurální malbu) ideální volbou pro ty žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu výtvarného umění na vyšších typech uměleckých škol.

 
      
      
 

          

 
 

výtvarné práce z hodiny figurální kresby pod vedením ak. mal. Karla Matějčka