Počítačová grafika a animace  
     
 

Výtvarné oddělení je vybaveno počítačovou třídou. Žáci tvoří v bitmapových, vektorových, animačních /Adobe Photoshop, Adobe llustrator, Adobe Flash, Adobe Premiere./ K dispozici je digitální fotoaparát, scenery a tablety. Na výuku digitálních technologií se specializuje zejména Mgr. Hanka Trávníčková a MgA. Mgr. Klára Kulhavá.

 
      
 

 Lucie Koháková, 12 let,  Cesta do Paříže (další videa zde)

 
          
        Výuka probíhá v 3-hodinových blocích dvou vyučovacích předmětů, kdy jedna lekce je zpravidla věnována jednomu typu činnosti. Vyučovací předmět Výtvarná tvorba – klasická média je zaměřen na malbu, kresbu, grafiku a modelování. Žáci se učí zacházet s vyjadřovacími prostředky jako je linie, tvar, barva, plocha, objem a prostor. Vyučovací předmět Výtvarná tvorba – nová média je zaměřen na nová média ve vizuální tvorbě, tedy na využívání grafických programů v PC, digitálních kamer a fotoaparátů ve výtvarném umění.