Pedagogové  
     
   
Mgr. Petra Kulišťáková
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor užitá malba a Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor Výtvarná výchova pro ZUŠ. Vyučuje  všeobecnou výtvarnou výchovu /kresbu, malbu, modelování/, keramiku a přípravu na střední výtvarné školy. 
   rozvrh hodin >>>
Ak. mal. Karel Matějček
Vystudoval Akademii výtvarných umění. Věnuje se malbě a kresbě.  Vyučuje  všeobecnou výtvarnou výchovu /kresbu a malbu/, figurální kresbu a přípravu na střední a vysoké umělecké školy.
   rozvrh hodin >>>
 
MgA. Pavlína Janíková
  .
   rozvrh hodin >>>
 
Mgr. MgA. Klára Smíšková   

   Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze obor malba, Pedagogickou fakultu UK v Praze obor Výtvarná výchova pro ZUŠ a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor Design výrobku. Ve své tvorbě se věnuje grafickému a prostorovému designu včetně designu interiérů a výstavnictví ve studiu DUO-design.

 
        rozvrh hodin >>>