Přijetí na SŠ, VŠ  
    
2011
 
Výtvarný obor – třída akademického malíře Karla Matějčka

ČVUT – Fakulta architektury
Štěpán Cibulka
Jana Císařová
Kamil John
Karolína Kopecká
Eliška Achátová
Miroslava Mayerová
Matěj Schinko
Jitka Šmejkalová
Matouš Volke

ČVUT – Katedra architektury Fakulty stavební
Pavel Novák
Fakulta architektury – Liberec
Karolína Kopecká

Fakulta výtvarného umění – Plzeň
Lucie Frýdlová – multimedia
Anna Mudrová – ilustrace
Veronika Šiklová – design

VŠUP – Fakulta architektury
Jan Stibitz
 
 
 
2010
   

Gymnázium Pražačka s výtvarným zaměřením: Stanislava Bílá
Integrovaná škola grafická: Jolana Šťastná
Střední škola grafická, Helichova , Praha 1: Aneta Klingová
DAMU – scénografie: Anna Brotánková
Fakulta architektury a designu: Agáta Zapotilová, Lucie Frýdlová, Lucie Smorádková, Martin Sedlák
ČVUT – fakulta architektury: Petr Bureš, Milan Galia, Martin Pelikán
ČVUT – stavební fakulta: Jan Stibitz, Petra Trousilová, Veronika Vřešťáková, Ondřej Krajdl
ZČU v Plzni – ilustrace: Markéta Roubíčková, Michaela Bártová, Jan Stibitz
UJEP Ústí nad Labem - design a keramika: Helena Patelisová
Karlova Univerzita – dějiny církevního umění: Dominik Šipr
Průmyslová škola textilní: Rozálie Vodičková
Střední škola oděvní: Rozálie Vodičková

 

2009

Fakulta umění a architektury TUL k prof. Bořkovi Šípkovi - Mikuláš Hapka
Střední umělecká školy textilních řemesel v Praze - Denisa
Obor propagačního výtvarnictví na ISŠ - Carolina Monné
Fakulta architektury ČVUT - Domín Daniel , Frejlachová Daniela, Hlaváček Miloš, Hlaváčková Barbora, Hyská Julie, Minář Ondřej, Prokop Šimon, Veselský Matěj, Zdeňková Jana
Západočeská univerzita v Plzni - Hlaváčková Barbora – obor design, Šajnerová Tereza – obor ilustrace
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – zahradní architektura Lednice - Němcová Kristina
Akademie múzických umění, Divadelní fakulta - scénografie Lippertová Dominika /ze 70 uchazečů bylo přijato 5 studentů
Univerzita Jana Event. Purkyně v Ustí nad Labem - Trajer Jiří – obor design, sklo
SUPŠ Praha – Žižkov Tůmová Anežka
Grafická škola Praha, Hellichova ul., Praha - Kopecká Marie /1. místo ze všech uchazečů/.