Výtvarný obor  
       
  Přijímací řízení na následující školní rok se koná obvykle v červnu.  
     
  Organizace vzdělávání na naší škole:  
  Pro žáky ve věku 5-6 let organizujeme Přípravnou výtvarnou výchovu. Cílem je probudit citlivost žáků na výtvarné podněty a na svět kolem sebe. Žáci jsou vtaženi do světa výtvarného umění pomocí her a experimentů - s ohledem na jejich věk, myšlení a dovednosti.

Vzdělávání na I. stupni základního studia (pro žáky od 7 let) a na II. stupni základního studia (pro žáky od 14 let) se v naší škole uskutečňuje ve třech možných studijních zaměřeních:

Všeobecná výtvarná tvorba (zaměření na klasické výtvarné techniky a na keramiku)
Výtvarná tvorba – klasická a elektronická média (zaměření na klasické techniky i na vizuální tvorbu prostřednictvím počítače)
Výtvarná tvorba cestou historie (zaměření na všeobecný kulturní přehled a jeho spojení s vlastní výtvarnou tvorbou + zaměření na figurální malbu a kresbu či grafiku)

 
 
      
  Kontakt:  
  email: vytvarka-smichov@seznam.cz  
     
     
  Žáci představují výtvarný obor:  
 
   
     
     
     
      
 

          

 
 

výtvarné práce z hodiny figurální kresby pod vedením ak. mal. Karla Matějčka