Akademie pro seniory

Akademie pro seniory

Už od roku 2015 vzděláváme nejen děti a mládež, ale věnujeme se i rozvoji talentu seniorů. Plníme sny dámám a pánům, kteří je v mládí nestihli realizovat.

 • Domů
 • /
 • Akademie pro seniory
Do akademického roku 2024/25 se můžete přihlašovat od 2.9. 2024 do 25.9. 2024.
Nejpozději 1.9. 2024 budou na tomto místě zveřejněny informace o nabízených oborech a také podrobnosti o přihlašování včetně formuláře přihlášky.

 

Akademie umění a kultury pro seniory je projektem hlavního města Prahy. Hlavním posláním je otevřít brány základních uměleckých škol v naší metropoli seniorům, nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim uměleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby. Vzdělávat se mohou senioři, kteří mají chuť a čas aktivně se věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni.

Akademie je určena pro seniory ve věku 60 let a výše, při volné kapacitě pro seniory ve věku 55 let a výše.

Studium v Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy je tříleté. Výuka probíhá převážně v dopoledních hodinách - v učebnách základní umělecké školy.

Studium v Základní umělecké škole, Praha 5, Štefánikova 19 je možné v oblasti hudby a výtvarného umění. Pro období 2021-2024 nabízíme:

Hudební obor:

 • klavír
 • housle
 • kytara
 • „táboráková“ kytara se zpěvem
 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • lesní roh
 • sborový zpěv

Výtvarný obor:

 • malba, kresba, grafika
 • keramika, ruční práce