Blog

19. 12. 2018

Tradice nemá být uctíváním popela, ale udržováním ohně.

4. 12. 2018

Témata loď a poklad byla zadáním pro ty nejmladší žáky výtvarného oddělení ve věku 5 - 6 let. A takto si s nimi poradili pod vedením paní učitelky MgA. Kláry Smíškové. Výtvarným prostředkem byla tentokrát kombinovaná technika - keramika, textil, drát, prostorová práce z papíru.

4. 12. 2018

Pod vedením paní učitelky MgA. Kláry Smíškové si takto naši žáci ve věku 10 - 13 let poradili s námětem provazu nebo lana. Výtvarnou technikou byla kresba tuší.

22. 10. 2018

„Zvířata nemají kromě nás nikoho, kdo by se jich mohl zastat. Nemají nikoho kromě nás lidí, kteří žijeme spolu s nimi a měli bychom si uvědomit, že svět nepatří jenom nám." - Gerard Durrel

19. 10. 2018

Pod malířskou "taktovkou" paní učitelky Mgr. Petry Kulišťákové si takto naši žáci ve věku 10 - 15 let poradili s tématem vodního živlu. Výtvarnou technikou byla malba temperou.

20. 6. 2018

Už od roku 2015 vzděláváme nejen děti a mládež, ale věnujeme se i rozvoji talentu seniorů. Plníme sny dámám a pánům, kteří je v mládí nestihli realizovat.

15. 6. 2018

Festivalová sezóna u nás začíná už začátkem června a my ji žijeme naplno