Blog

19. 12. 2018

Tradice nemá být uctíváním popela, ale udržováním ohně.

4. 12. 2018

Témata loď a poklad byla zadáním pro ty nejmladší žáky výtvarného oddělení ve věku 5 - 6 let. A takto si s nimi poradili pod vedením paní učitelky MgA. Kláry Smíškové. Výtvarným prostředkem byla tentokrát kombinovaná technika - keramika, textil, drát, prostorová práce z papíru.

4. 12. 2018

Pod vedením paní učitelky MgA. Kláry Smíškové si takto naši žáci ve věku 10 - 13 let poradili s námětem provazu nebo lana. Výtvarnou technikou byla kresba tuší.

5. 11. 2018

Mezinárodní festival Nan Ying International Folklore Festival – účast dospělá skupina Kalina

22. 10. 2018

„Zvířata nemají kromě nás nikoho, kdo by se jich mohl zastat. Nemají nikoho kromě nás lidí, kteří žijeme spolu s nimi a měli bychom si uvědomit, že svět nepatří jenom nám." - Gerard Durrel

19. 10. 2018

Pod malířskou "taktovkou" paní učitelky Mgr. Petry Kulišťákové si takto naši žáci ve věku 10 - 15 let poradili s tématem vodního živlu. Výtvarnou technikou byla malba temperou.

20. 6. 2018

Už od roku 2015 vzděláváme nejen děti a mládež, ale věnujeme se i rozvoji talentu seniorů. Plníme sny dámám a pánům, kteří je v mládí nestihli realizovat.