Blog

20. 2. 2019

Keramika, tužka, akvarel ...

4. 12. 2018

Témata loď a poklad byla zadáním pro ty nejmladší žáky výtvarného oddělení ve věku 5 - 6 let. A takto si s nimi poradili pod vedením paní učitelky MgA. Kláry Smíškové. Výtvarným prostředkem byla tentokrát kombinovaná technika - keramika, textil, drát, prostorová práce z papíru.

4. 12. 2018

Pod vedením paní učitelky MgA. Kláry Smíškové si takto naši žáci ve věku 10 - 13 let poradili s námětem provazu nebo lana. Výtvarnou technikou byla kresba tuší.