DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - 1. 11. 2020
1. 11. – 2. 12. 2020 / ZUŠ

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

z rozhodnutí vlády zůstáváme u distančního způsobu vzdělávání.

Výuka hry na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu bude probíhat online, a to buď ve sjednaný rozvrh hodin, anebo jako konzultace v náhradním termínu. Uvědomujeme si, že změna organizace výuky ne vždy dovolí setkávat se ve stejný čas jako obvykle. Hudební nauka bude zaměřena především na propojení naukového učiva s praxí. Souborová hra bude probíhat též distančně, i když ne zrovna „souborově“. Žáci obdrží hudební i notový podklad pro studium svého partu, což mohou využít i po skončení distančního vzdělávání. Podobně tomu bude u sborového zpěvu a u přípravné hudební výchovy.

Výtvarný obor využije současnou situaci k celoškolnímu distančnímu projektu. Všichni se soustředíme na téma „Praha 5“, po návratu do školy jej dopracujeme a uspořádáme výstavu.

Tanečníci si na základě zaslaných instrukcí a videí písní i tanců „projdou“ své místo, zopakují si dané taneční figury a dotvoří tanec podle sebe, ti nejmladší se písně naučí a zazpívají si s rodiči.

V zájmu zpřehlednění a zkvalitnění distančního vzdělávání postupně přecházíme na platformu Microsoft TEAMS. V průběhu tohoto týdne obdržíte (e-mailem) informace a přístupy.

Děkujeme vám za pochopení, vstřícnost a přízeň!

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy