Epidemiologické opatření - 1. 9. 2021
1. 9. – 31. 12. 2021 / ZUŠ

Epidemiologické opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

základní umělecké školy nejsou zařazeny do screeningového testování žáků. Při vstupu do školy tedy není nutné prokazovat se potvrzením, čestným prohlášením či testem.

Ve všech společných prostorách školy (recepce, nádvoří, chodby) však stále platí povinnost nosit respirátor nebo (do 15 let) roušku. Pro všechny.

Během vzdělávání žáci a učitelé nemusí mít nasazené respirátory ani roušky.

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci a (bohužel také) vzhledem ke zhoršující se úrovni dodržování epidemiologických opatření (nošení roušek a respirátorů) s účinností od pondělí 27.9. 2021 NEUMOŽNÍME vstup dalších osob (tj. zejména doprovodu žáků) do budovy školy.

Uvědomujeme si, že toto opatření může v některých případech přinést určité komplikace. Pokud se ještě někteří noví žáci hůře orientují, zajistí jejich vyzvednutí před budovou školy naši pedagogové, stejně tak i případný nákup čipu či dodatečnou domluvu rozvrhu Hudební nauky.

Děkujeme vám za respekt a pochopení. 

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy