Fagot
Zaměření hudebního oboru

Fagot

Fagot je klaun orchestru, jak říká Leonard Bernstein. Můžete jej zaslechnout ve filmech, třeba právě v groteskních scénách. Ale to není jediná charakteristika tohoto hudebního nástroje…

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace: fagot (1), hudební nauka (1), souborová hra od 4. ročníku (1)

Pololetní platba 2 000 Kč

Na fagot se dá hrát sólově, ale uplatňuje se především v komorní hře. Právě společná hra děti nejvíc motivuje, a proto jim k tomu dáváme co nejvíce příležitostí, třeba i ve školním orchestru. Pro začínající fagotisty máme k dispozici odlehčený nástroj, aby si mohli hru užívat již od počátku. 

Žáci nejprve hrají jednoduché lidové písně a postupně se dopracují ke koncertním skladbám různých stylů a žánrů. 

Předměty

Naši učitelé

  • Richard Srbený

    Richard Srbený

    Fagot, Zobcová flétna

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

19.5. 2024

Termín přijímaček

od 27.5. do 29.5. 2024​​​​​​​