Zaměření hudebního oboru

Fagot

Fagot je klaun orchestru, jak říká Leonard Bernstein. Můžete jej zaslechnout ve filmech, třeba právě v groteskních scénách. Ale to není jediná charakteristika tohoto hudebního nástroje…

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace fagot — 1 hodina týdně, ostatní předměty — 1 až 4 hodiny týdně
Forma výuky fagot — individuální (1 žák), ostatní předměty — kolektivní (skupina žáků)
Pololetní platba 2 000 Kč

Na fagot se dá hrát sólově, ale uplatňuje se především v komorní hře. Právě společná hra děti nejvíc motivuje, a proto jim k tomu dáváme co nejvíce příležitostí, třeba i ve školním orchestru. Pro začínající fagotisty máme k dispozici odlehčený nástroj, aby si mohli hru užívat již od počátku. 

Žáci nejprve hrají jednoduché lidové písně a postupně se dopracují ke koncertním skladbám různých stylů a žánrů. 

Předměty

Naši učitelé

  • Richard Srbený

    Richard Srbený

    Fagot, Zobcová flétna

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

31. 5. 2019 ve 12:00 (přihlášky je možné podávat od 1. 5. 2019)

Termín přijímaček

3. 6. - 6. 6. 2019​​​​​​​

Blogujeme pro vás

20. 6. 2018

Už od roku 2015 vzděláváme nejen děti a mládež, ale věnujeme se i rozvoji talentu seniorů. Plníme sny dámám a pánům, kteří je v mládí nestihli realizovat.