Hoboj
Zaměření hudebního oboru

Hoboj

Na každém koncertu zazní hoboj jako první. Ladí se podle něj totiž celý orchestr. Jemně pronikavý tón hoboje, to je láska na první poslech.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace: hoboj (1), hudební nauka (1), souborová hra od 4. ročníku (1) 

Pololetní platba 2 000 Kč

S hobojem lze začít již od 7 let. Nejmenší žáci hrají na „babyhoboj“, první krásné tóny se tak ozývají velice brzy. Důležitý je také výběr vhodného hobojového strojku, který dětem vyrobíme na míru.

Při výuce nejde jenom o sólovou hru. Tou to nemůže skončit. Žáci se zapojují do dechového kvarteta a kvinteta a potom také do školního orchestru. Často jsou vidět a slyšet na různých vystoupeních, jak ve škole, tak mimo ni.

Předměty

Naši učitelé

  • Pavel Hošek

    Pavel Hošek

    Hoboj, Zobcová flétna

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

19.5. 2024

Termín přijímaček

od 27.5. do 29.5. 2024​​​​​​​