Kytara
Zaměření hudebního oboru

Kytara

Chceš se naučit něco víc než jenom pár akordů? Chceš hrát tak, aby kytara pod tvými prsty zpívala?

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia) 
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium 
Hodinová dotace: kytara (1), hudební nauka (1), souborová hra od 4. ročníku (1) 

Pololetní platba 2 000 Kč

Vycházíme z toho, že zazpíváním hudební fráze se vytváří vztah k přednesu hudby a ke krásnému tónu. Při výuce nejprve rozvíjíme hudební představivost hrou melodií lidových písní, které žáci dobře znají. Repertoár skladeb, které hrajeme později, je široký – jak říkáme: „od Bacha po Vlacha“. A samozřejmě nechybí ani akordické doprovody k populárním písním.

Žáci si vyzkouší komorní hru (duo, trio…), hru v kytarovém souboru i doprovod dalších nástrojů, například flétny nebo houslí. Poznají tak i další spolužáky a užijí si radost ze společného muzicírování, třeba na třídních koncertech, kde je pokaždé skvělá atmosféra.

Předměty

Naši učitelé

 • Martin Křehnáč

  Martin Křehnáč

  Kytara

 • Alena Křížková

  Alena Křížková

  Kytara

 • Hana Němcová, DiS.

  Hana Němcová, DiS.

  Kytara

 • Jáchym Štětka, DiS.

  Jáchym Štětka, DiS.

  Elektrická kytara, Kytara

 • Jana Šuranová

  Jana Šuranová

  Kytara

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

31. 5. 2019 ve 12:00 (přihlášky je možné podávat od 1. 5. 2019)

Termín přijímaček

3. 6. - 6. 6. 2019​​​​​​​