Populární zpěv
Zaměření hudebního oboru

Populární zpěv

Zazpívám si nejnovější hity. S kapelou! Hvězdou v každém pololetí… Prostě populární zpěv!

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace: populární zpěv (1), hudební nauka (1), souborová hra od 4. ročníku (1)

Pololetní platba 2 000 Kč

Jednu věc máme s klasickým zpěvem společnou – dýchání. Tím ve výuce začínáme. Pak je to již hlavně o barvě hlasu, o výrazu, o sdělení - co lidem předáváme. To je úplně to nejdůležitější. Jde to docela rychle, ale bez práce to není… Také se musí cvičit, ale výsledek je vidět už za 2-3 měsíce. Každý žák dosáhne maxima svým způsobem.

Zásadní je naučit se zpívat na mikrofon a „dát to“ na pódiu. K tomu dost pomáhá i školní kapela.

Studium populárního zpěvu doporučujeme vzhledem k fyziologickým předpokladům cca od 9 let.

Předměty

Naši učitelé

  • Markéta Andělová, Dipl.um.

    Markéta Andělová, Dipl.um.

    Populární zpěv

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

22.5. (přihlášky je možné podávat od 1.5.)

Termín přijímaček

od 29.5. do 31.5.​​​​​​​