Sborový zpěv
Zaměření hudebního oboru

Sborový zpěv

Společná tvorba, sounáležitost, emoce… To naplno zažijete při sborovém zpěvu.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace 1 - 4 hodiny týdně (podle oddělení)

Pololetní platba 1 400 Kč

V naší škole působí čtyři sborová oddělení: mladší přípravný sbor Sluníčka, starší přípravný sbor Svítáníčko, koncertní sbor Svítání a komorní sbor Slunovrat. Kromě pravidelné výuky v hodinách organizujeme zájezdy, soustředění a zajímavá soustředění mimo školu. Sbor se semkne a vznikají pak velká a trvalá přátelství.

Žáci se setkávají se skladbami rozmanitého repertoáru, na kterém nechybí lidové, populární i duchovní písně od českých i evropských autorů. Nejčastějším hudebním doprovodem je klavír,  ale děti se také doprovázejí samy hrou na rytmické nástroje, flétnu, kytaru či housle.

Předměty

Naši učitelé

 • Bc. Vítězslav Hergesel

  Bc. Vítězslav Hergesel

  Sborový zpěv

 • Eva Hudcová

  Eva Hudcová

  Sborový zpěv

 • Bc. Helena Makovcová

  Bc. Helena Makovcová

  Sborový zpěv

 • MgA. Shoko Sakuma

  MgA. Shoko Sakuma

  Sborový zpěv - korepetice

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

22.5. (přihlášky je možné podávat od 1.5.)

Termín přijímaček

od 29.5. do 31.5.​​​​​​​