Zaměření hudebního oboru

Sborový zpěv

Společná tvorba, sounáležitost, emoce… To naplno zažijete při sborovém zpěvu.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace sborový zpěv — 1 hodina týdně, ostatní předměty — 1 až 4 hodiny týdně
Forma výuky sborový zpěv — individuální (1 žák), ostatní předměty — kolektivní (skupina žáků)
Pololetní platba 2 000 Kč

V naší škole působí čtyři sborová oddělení: mladší přípravný sbor Sluníčka, starší přípravný sbor Svítáníčko, koncertní sbor Svítání a komorní sbor Slunovrat. Kromě pravidelné výuky v hodinách organizujeme zájezdy, soustředění a zajímavá soustředění mimo školu. Sbor se semkne a vznikají pak velká a trvalá přátelství.

Žáci se setkávají se skladbami rozmanitého repertoáru, na kterém nechybí lidové, populární i duchovní písně od českých i evropských autorů. Nejčastějším hudebním doprovodem je klavír,  ale děti se také doprovázejí samy hrou na rytmické nástroje, flétnu, kytaru či housle.

Předměty

Naši učitelé

 • Bc. Vítězslav Hergesel

  Bc. Vítězslav Hergesel

  Sborový zpěv

 • Eva Hudcová

  Eva Hudcová

  Sborový zpěv

 • BcA. I-Hsien Lin

  BcA. I-Hsien Lin

  Sborový zpěv - korepetice

 • Bc. Helena Makovcová

  Bc. Helena Makovcová

  Sborový zpěv

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

31. 5. 2019 ve 12:00 (přihlášky je možné podávat od 1. 5. 2019)

Termín přijímaček

3. 6. - 6. 6. 2019​​​​​​​

Blogujeme pro vás

20. 6. 2018

Už od roku 2015 vzděláváme nejen děti a mládež, ale věnujeme se i rozvoji talentu seniorů. Plníme sny dámám a pánům, kteří je v mládí nestihli realizovat.