Imatrikulace nových studentů Akademie pro seniory - 22. 10. 2018
22. 10. 2018 / 18:00 / ZUŠ - koncertní sál

Imatrikulace nových studentů Akademie pro seniory

Imatrikulace nových studentů Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy proběhne 22. října v 18 hodin v Koncertním sále ZUŠ Štefánikova (vchod A, 1. patro).

Na tomto setkání studenti obdrží kontakty na své vyučující a s většinou z nich se setkají i osobně. Rozvrh hodin výtvarného oboru a sborového zpěvu bude k dispozici nejpozději v tento den, rozvrh hodin v hudebním oboru se domlouvá individuálně.

Následující týden po imatrikulaci započne výuka, která probíhá jednou za čtrnáct dnů. Výuka je plně hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy.

Těšíme se na vás!