Koncert žákyň a žáků houslové třídy p. učitele Karla Berana
28. 4. 2022 / 18:00 / ZUŠ - koncertní sál

Koncert žákyň a žáků houslové třídy p. učitele Karla Berana

Srdečně zveme všechny rodiče, známé a přátele hudby na koncert žákyň a žáků houslové třídy p. učitele Karla Berana, na kterém mj. zazní skladby autorů F. Kreislera, L. Jansa, F. Seitze, L. van Beethovena nebo A. Dvořáka. Těšit se můžete jak na sólové výkony, tak na komorní hru od autorů L. Boccherini, A. Vivaldi a T. Albinoni.

Těšíme se na Vás!