Koncert žákyň a žáků klavírní třídy pí. učitelky Silvie Náhlé - 9. 4. 2019
9. 4. 2019 / 17:30 / ZUŠ - koncertní sál

Koncert žákyň a žáků klavírní třídy pí. učitelky Silvie Náhlé

Srdečně zveme všechny rodiče, známé a přátele hudby na klavírní koncert, na kterém vystoupí žákyně a žáci ze třídy paní učitelky Silvie Náhlé a to od těch nejmenších až po 6. ročník. Těšit se můžete na skladby od Williama Gillocka, Johanna Sebastiana Bacha, Bély Bartóka nebo také na jazzové etudy Milana Dvořáka.

Všichni jste srdečně zváni!