Lovci mamutů
20. 11. 2023

Lovci mamutů

Žákyně a žáci výtvarky navštivili Národní muzeum.

Jak už bývá v naší škole zvykem, žákyně a žáci čerpají inspiraci nejen ve třídách od svých pedagogů, ale i v terénu. Důkazem toho byla i nedávná návštěva Národního muzea, kde naši výtvarníci nasávali atmosféru doby kamenné. K prohlédnutí byly např. nejstarší šperky a ozdoby těla, Věstonická Venuše a snad vše, co souvisí s dobou pravěku. Naši umělci tak pracovali s obrazovým a textovým materiálem, zabývali se hledáním a určováním předmětů a nemohlo nedojít na kreslení jednoho z největších symbolů doby kamenné - mamuta.