MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY VE ŠKOLE - 25. 11. 2020
25. 11. – 4. 12. 2020 / ZUŠ

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY VE ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 25.11. je opatřením vlády ČR v základních uměleckých školách umožněna (nikoliv automaticky nastavena) individuální výuka „jeden na jednoho“ prezenční formou. Hromadná výuka bude nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání.

Základním pravidlem je nošení roušek: všichni, vždy a všude – s následujícími výjimkami: V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení roušky (tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné roušku (u pedagoga) výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od žáka.

Základní hodnotou zůstává zdraví. V tomto smyslu je i koncipováno opatření od 25.11. Jako možnost prezenční výuky, nikoliv povinnost. Uvědomujeme si zvýšené hygienické riziko při zpěvu a při hře na dechové nástroje. Proto vám nabízíme možnost, abyste se sami rozhodli, zda využijete možnost prezenční výuky. Za tímto účelem vás budou učitelé v pondělí 23.11. kontaktovat.

Zároveň vás zvu ke shlédnutí našeho blogu, kde (mimo jiné) najdete i první vlaštovky celoškolního výtvarného „distančního projektu Praha 5“: https://www.zusart.cz/blog/

S pozdravem

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy