Od 18.5. postupně do školy - 18. 5. 2020
18. 5. – 30. 6. 2020 / ZUŠ

Od 18.5. postupně do školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od 18.5. otevíráme školu pro individuální výuku v hudebním oboru a pro dělené skupiny ve výtvarném oboru. Od 25.5. bude vyučován (v dělených skupinách) i sborový zpěv a částečně taneční obor.

Základní podmínkou vstupu žáka do školy je podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (formulář ZDE), které žák předá při své první návštěvě školy svému učiteli.

Vstup do školy je umožněn POUZE ŽÁKŮM, nikoliv doprovázejícím osobám (platí pro všechny obory).Každý žák s sebou bude mít sáček na uložení roušky.

Pravidla pro nošení roušek: ve společných prostorách všichni, v učebnách dle dohody s pedagogem (při minimálním odstupu 1,5 m).

V HUDEBNÍM OBORU půjde pouze o individuální výuku. Hudební nauka, komořiny, soubory, orchestry… budou realizovány nadále distančně (zřejmě až do konce školního roku), a to nejen z případných osobních důvodů některých pedagogů, ale zejména kvůli zvýšenému hygienickému riziku, nežádoucímu „míchání“ žáků v různých skupinách i mezi různými pedagogy a v neposlední řadě i kvůli potřebě využití větších učeben pro individuální výuku.

Individuální výuka bude možná u většiny pedagogů hudebního oboru. Někteří z kolegů jsou však v tzv. rizikové skupině (buď sami, anebo ve styku se svými blízkými). V těchto případech obdržíte do svého e-mailu sdělení ředitele školy o pokračování výuky na dálku.

Žáci, kteří nevyužijí možnost přímé výuky ve škole, budou nadále vyučováni na dálku.

VE VÝTVARNÉM OBORU se (z prostorových důvodů) bude výuka konat jednou za 14 dnů v polovičních skupinách: v lichých týdnech (od 18.5.) žáci s příjmením od A do L, v sudých týdnech (od 25.5.) žáci s příjmením od M do Ž. Zároveň budou všechny lekce trvat pouze 2 vyučovací hodiny – budou tedy zkráceny o 1 vyučovací hodinu (45 minut), a to z dezinfekčních a „nepotkávacích“ důvodů. Čas začátku lekcí zůstává beze změny.

VE SBOROVÉM ZPĚVU bude výuka probíhat jednou za 14 dnů v menších skupinách. Konkrétní rozdělení žáků obdržíte e-mailem. Zároveň dochází k úpravě časů výuky: Sluníčka ÚT 16:30-17:15, Svítáníčko – PO 16:30-17:30, Svítání PO 18:00-19:00 a ČT 17:30-18:30.

V TANEČNÍM OBORU je rozvrh hodin tvořen operativně: 2.6. 17:15-18:00 Kolovrátek dívky; 18:15-19:00 Studánky chlapci; 3.6. 17:15-18:00 Sluníčka; 4.6. 17:15-18:00 Kolovrátek dívky; 18:15-19:00 Studánky dívky. Mladší žáci (přípravná oddělení) prozatím výuku nemají vzhledem k nemožnosti vstupu rodičů do školy (doprovod, převlékání).

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy