Jak od 12.4.? - 6. 4. 2021
8. 4. – 30. 4. 2021 / ZUŠ

Od 19.4. prezenčně 1+1

Vážení rodiče, milí žáci,

V týdnu od 12.4. se budeme připravovat na možnost prezenční výuky „jeden na jednoho“ v hudebním oboru a na případné individuální konzultace. Vyučující vás budou kontaktovat ohledně vaší situace, podmínek prezenčního vzdělávání i organizačních možností školy.

Od 19.4. bude v naší škole možná prezenční výuka „jeden na jednoho“ v hudebním oboru, případně individuální konzultace.

Základním východiskem je možnost volby žáků (zákonných zástupců), zdali se budou vyučovat prezenčně nebo distančně. Stejně jako při minulém rozvolnění tedy půjde o možnost, nikoliv o automatickou výuku všech žáků individuální výuky ve škole.

Pro výuku 1+1 není nutné testovat žáky. Je však nutné testovat učitele, v případě individuální výuky 1x týdně. V tuto chvíli hl. m. Praha nebude zajišťovat testy pro učitele ZUŠ. Pořizujeme je tedy po vlastní ose z vlastních zdrojů školy.

Všichni žáci nosí roušky vždy a všude – s výjimkou vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení roušky (zpěv nebo hra na dechové nástroje).

Všichni učitelé i další zaměstnanci školy nosí respirátory vždy a všude. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné respirátor (u pedagoga) výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od žáka.

V zájmu prevence šíření nákazy je vstup třetích osob (doprovodu) do školy možný pouze v nezbytně nutných případech.

Hromadná výuka (Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Sborový zpěv, Souborová hra, Výtvarný obor, Taneční obor) bude prozatím (dle rozhodnutí vlády) probíhat distančně.

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy