Pěvecká sklizeň
4. 4. 2022

Pěvecká sklizeň

Úspěchy našich žákyň a žáků v soutěži MŠMT.

Krajské kolo pěvecké soutěže MŠMT pro Prahu proběhlo ve dnech 31. března a 1. dubna v koncertních sálech ZUŠ Taussigova. Naše škola vyslala do několika kategorií sólového zpěvu čtyři žákyně a žáky ze třídy paní učitelky Kristýny Háblové. Všichni z nich se umístili. Max Neudorfl a Eva Reinová získali 2. místo v I. kategorii mezi celkem dalšími 30 zpěváky. Lenka Pěkná, která už soutěžila ve vyšší VII. kategorii, získala krásné čestné uznání mezi téměř 30 soutěžícími. V pátek 1. dubna soutěžila s dalšími 20 zpěvačkami a zpěváky v VI. kategorii také Stela Marie Sigaud a obdržela zaslouženou 1. cenu a navíc ještě mimořádnou cenu za interpretaci soudobé skladby Petra Ebena: Ballade des dames du temps jadis.
 
„Na výkony svých žáků jsem moc hrdá. Věřím, že koncerty a soutěže jsou skvělými příležitostmi, které nás posouvají dál (přes úspěch i neúspěch). Zpívat pouze v hodině obvykle nestačí. Je třeba se naučit pracovat se svým hlasem a tělem i v podmínkách, které nejsou ideální - to bývá koneckonců málokdy. 
Také bych chtěla poděkovat paní Bohdaně Barnetové za skvělý klavírní doprovod a přípravu. Právě ona příprava (v podobě společných korepetic navíc a vlastní angažovanosti) je základním kamenem pro úspěch a může sloužit i jako trenažér pro profesionálnější hudební směřování, např. na konzervatoř či hudební gymnázium," dodává paní učitelka Háblová
 
Všem zúčastněným blahopřejeme!