Pravidla pro vzdělávání (Coronavirus) - 25. 8. 2020
25. 8. – 30. 9. 2020 / ZUŠ

Pravidla pro vzdělávání (Coronavirus)

PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V SOUVISLOSTI S COVID 19

Žáci se vzdělávají ve všech vyučovacích předmětech a prozatím bez omezení počtu ve skupině. 

Čestné prohlášení není potřeba. Věříme, že jste čestní a vstupujete DO ŠKOLY POUZE ZDRAVÍ.

Žáci vstupují do školy BEZ DOPROVODU, s následujícími výjimkami:

 • Žáky přípravného studia je možné doprovodit do třídy, pak opustit školu, znovu se pro ně vrátit na konci hodiny, pak opustit školu.

 • Nové žáky je možné při první návštěvě školy doprovodit k učiteli a domluvit s ním rozvrh hodin, pak opustit školu.

 • Je možné navštívit sekretariát za účelem nákupu vstupního čipu, pak opustit školu.
   

  Žákům v karanténě poskytneme distanční vzdělávání.

  MYJTE SI RUCE, MYJTE SI RUCE, MYJTE SI RUCE.

  Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy, tedy i v učebnách. Výjimku tvoří hodiny tance, zpěvu a hry na dechové nástroje (tam roušky pouze ve společných prostorách, nikoliv v učebnách). Stejná výjimka platí i pro žáky ve věku do 10 let (včetně).

  Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy