PŘECHOD NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
14. 10. – 23. 10. 2020 / ZUŠ

PŘECHOD NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

z rozhodnutí vlády přecházíme v období (14.10.-23.10.) na distanční vzdělávání.

Výuka hry na hudební nástroje a výuka sólového zpěvu bude probíhat online, a to buď ve sjednaný rozvrh hodin, anebo jako konzultace v náhradním termínu. Uvědomujeme si, že změna organizace výuky ne vždy dovolí setkávat se ve stejný čas jako obvykle.

Hudební nauka bude zaměřena především na propojení naukového učiva s praxí. Žáci budou (formou zadání) většinou pracovat s notovými materiály, které zrovna studují v hodině nástroje nebo zpěvu.

Souborová hra bude probíhat též distančně, i když ne zrovna „souborově“. Žáci obdrží hudební i notový podklad pro studium svého partu, což mohou využít i po skončení distančního vzdělávání. Podobně tomu bude u sborového zpěvu a u přípravné hudební výchovy.

Výtvarný obor využije současnou situaci k celoškolnímu distančnímu projektu. Všichni se soustředíme na téma „Praha 5“, po návratu do školy jej dopracujeme a uspořádáme výstavu.

Tanečníci si na základě zaslaných instrukcí a videí písní i tanců „projdou“ své místo, zopakují si dané taneční figury a dotvoří tanec podle sebe, ti nejmladší se písně naučí a zazpívají si s rodiči.

Vaši učitelé vás budou kontaktovat.

A těšíme se, až vás zase uvidíme!

 

S přáním pevného zdraví

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy