Jak od 12.4.? - 6. 4. 2021
24. 5. – 30. 6. 2021 / ZUŠ

Prezenční výuka od 24. května

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24.5. je umožněna prezenční výuka ve skupině do 10 žáků (počet přítomných pedagogů není omezen). Žáci v tomto počtu nemusí dokládat žádné testování ani čestné prohlášení. Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu hodin.

V případě větších skupin (než 10 žáků) vás budou kontaktovat vaši pedagogové a domluví s vámi rozdělení skupin (dělené zkoušky, rotační výuka, hybridní výuka…).

Během vzdělávání žáci nemusí mít nasazené respirátory ani roušky (platí od 8.6.). Během přestávek, při příchodu a odchodu ze třídy a ve všech společných prostorách školy povinnost roušky (u žáků do 15 let) nebo respirátoru (u žáků nad 15 let) zůstává.

V zájmu prevence šíření nákazy je vstup třetích osob (doprovodu) do školy možný pouze v nezbytně nutných případech.

Žákům, kteří se nezúčastní prezenční výuky, nabídneme distanční vzdělávání (u individuální výuky online, u hromadné výuky buď off-line zadání, anebo hybridní výuku).

Těšíme se na vás!

Zároveň vás zvu ke shlédnutí našeho blogu.

S přáním všeho dobrého

 

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy