Přijímačky upřesníme - 1. 5. 2020
15. 6. – 18. 6. 2020 / ZUŠ

Přijímačky

INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH

Přijímací zkoušky na školní rok 2020/2021 proběhnou v termínu od 15.6. do 18.6.

Elektronické přihlášky bude možné vyplnit od 11.5. do 5.6. ZDE. Přihlášky zaregistrované mimo tento termín bohužel nebudou moci být akceptovány. Registraci přihlášky potvrdí automaticky generovaný notifikační e-mail.

Do 10.6. zašleme přihlášeným uchazečům e-mailem přesný termín přijímacích zkoušek a související organizační pokyny (zohledníme aktuální hygienické podmínky a opatření).

Do 24.6. vyhlásíme výsledky přijímacích zkoušek (dálkovým způsobem na našich webových stránkách – pod ID přihlášky).

PODROBNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ OBORY: (uvedený věk platí k 1.9.2020)

Hudební obor – sborový zpěv:

Přijímáme žáky ve věku od 5 let

Hudební obor – hra na nástroje a sólový zpěv:

Přijímáme žáky ve věku od 6 do 17 let.

Na klavír a na klasickou kytaru přijímáme pouze žáky ve věku 6 let

Výtvarný obor:

Přijímáme žáky ve věku od 5 do 17 let.

Taneční obor:

Přijímáme žáky ve věku od 5 do 7 let.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE