Přijímačky upřesníme - 1. 5. 2020
15. 6. – 18. 6. 2020 / ZUŠ

Přijímačky

INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH

Přijímací zkoušky na školní rok 2020/2021 proběhnou v termínu od 15.6. do 18.6.  Konkrétní informace byla uchazečům zaslána z e-mailu ředitele školy. 

Elektronické přihlášky bude možné vyplnit od 11.5. do 5.6. ZDE. Přihlášky zaregistrované mimo tento termín bohužel nebudou moci být akceptovány. Registraci přihlášky potvrdí automaticky generovaný notifikační e-mail.

Do 10.6. zašleme přihlášeným uchazečům e-mailem přesný termín přijímacích zkoušek a související organizační pokyny (zohledníme aktuální hygienické podmínky a opatření).

Do 24.6. vyhlásíme výsledky přijímacích zkoušek (dálkovým způsobem na našich webových stránkách – pod ID přihlášky).

PODROBNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ OBORY: (uvedený věk platí k 1.9.2020)

Hudební obor – sborový zpěv:

Přijímáme žáky ve věku od 5 let

Hudební obor – hra na nástroje a sólový zpěv:

Přijímáme žáky ve věku od 6 do 17 let.

Na klavír a na klasickou kytaru přijímáme pouze žáky ve věku 6 let

Výtvarný obor:

Přijímáme žáky ve věku od 5 do 17 let.

Taneční obor:

Přijímáme žáky ve věku od 5 do 7 let.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE