Přijímačky

Přijímací zkoušky pro studium ve školním roce 2019/20 se uskuteční od 3.6. do 6.6. v oboru hudebním a výtvarném a dne 5.9. v oboru tanečním. Přihlášky se podávají výhradně elektronicky (ZDE nebo přes odkaz u jednotlivých studijních zaměření). Uzávěrka přihlášek do hudebního a výtvarného oboru je 31.5. ve 12:00.

K přijímacím zkouškám se dostavte kdykoliv v rámci termínů pro danou věkovou skupinu (viz podrobnosti níže nebo v souhrnném vyhlášení přijímacích zkoušek). Přihlášky netiskněte, budeme je mít pro vás připravené k podpisu.

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a výtvarného oboru budou zveřejněny na našich webových stránkách dne 14.6.2019, a to pod identifikačním číslem přihlášky (obdržíte na místě).

Hudebka

Výtvarka

Tanec