Přijímací zkoušky

Přijímačky

DOMLUVA ROZVRHU HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Hudební obor, Přípravné studium (PHV): Od 27.6. (14:00) do 6.9. (14:00) se žáci mohou elektronicky přihlašovat do jednotlivých skupin Přípravné hudební výchovy. Instrukce jim přijdou e-mailem 26.6. Výuka PHV a HN začíná od 16.9., předchozí týden je ještě na osobní domluvu nebo upřesnění rozvrhu hodin, a to od 13 do 17 hodin.

Hudební obor, Základní studium (nástroj, zpěv): Jednotliví vyučující (viz rozhodnutí o přijetí) budou kontaktovat nové žáky telefonicky nebo e-mailem do konce školního roku. Rozvrh hodin lze domluvit i osobně 2. - 6. září od 13 do 17 hodin. Do jednotlivých skupin Hudební nauky se žáci přihlašují elektronicky od 27.6. (viz výše).

Sborový zpěv – Sluníčka (p. uč. Makovcová): První hodina se uskuteční 10.9. od 16:00 do 17:30 hodin.

Sborový zpěv – Svítáníčko (p.uč. Hergesel): První hodina se uskuteční 9.9. od 14:45 do 17:00 hod.

Taneční obor: Domluva rozvrhu hodin se uskuteční 2. - 6. září od 13 do 17 hodin.

Výtvarný obor: Domluva rozvrhu hodin se uskuteční 2. a 3. září pro stávající žáky a 4. a 5. září pro nové žáky – od 15 do 17 hodin.

 

Hudebka

Výtvarka

Tanec