Přijímací zkoušky

Přijímačky

Vážení rodiče, milí uchazeči,

výsledky přijímacího řízení naleznete v tabulkách níže. 

Přípravné studium Hudebního oboru: ZDE
Základní studium Hudebního oboru (nástroj/zpěv pro děti 7+): ZDE
Sborový zpěv: ZDE
Výtvarný obor: ZDE
Taneční obor: ZDE
 

DOMLUVA ROZVRHU HODIN PRO NOVĚ PŘIJATÉ ŽÁKY

Přípravné studium v hudebním oboru (PHV): Od 26.6. (14:00) do 1.9. (14:00) se žáci mohou elektronicky přihlašovat do jednotlivých skupin Přípravné hudební výchovy. Instrukce přijdou e-mailem 23.6. Rozvrh hodin lze doladit i osobně 4. - 8. září od 12 do 16 hodin. Výuka PHV začíná od 11.9.

Hudební obor, Základní studium (nástroj, zpěv): Jednotliví vyučující (viz rozhodnutí o přijetí) budou kontaktovat nové žáky telefonicky nebo e-mailem do konce školního roku. Do jednotlivých skupin Hudební nauky (HN) se žáci přihlašují elektronicky: od 26.6. (14:00) do 1.9. (14:00) - instrukce přijdou e-mailem 23.6. Rozvrh hodin lze doladit i osobně 4. - 8. září od 12 do 16 hodin. Výuka HN začíná od 11.9.

Sborový zpěv – Sluníčka (p. uč. Makovcová): První hodina se uskuteční 12.9. od 16:00 do 17:30 hodin (Sál Svítání, Vchod A, 2. patro).

Sborový zpěv – Svítáníčko (p.uč. Hergesel): První hodina se uskuteční 11.9. od 14:45 do 17:00 hod (Sál Svítání, Vchod A, 2. patro).

Taneční obor: Domluva rozvrhu hodin se uskuteční 4.-8. září od 13 do 17 hodin (Taneční sál, Vchod A, 3. patro).

Výtvarný obor: Domluva rozvrhu hodin se uskuteční 6. a 7. září od 15 do 17 hodin (Ateliér, Vchod A, 4. patro).

 
Těšíme se na vás!

Hudebka

Výtvarka

Tanec