Přijímací zkoušky

Přijímačky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, milí uchazeči,
 
výsledky přijímacího řízení naleznete v tabulkách níže. 
 
Přípravné studium Hudebního oboru: ZDE
Základní studium Hudebního oboru (nástroj/zpěv): ZDE
Sborový zpěv: ZDE
Taneční obor: ZDE
Výtvarný obor: ZDE
 
Pokud uchazeč nebyl přijat, avšak obdržel alespoň 8 bodů, může být dodatečně přijat na počátku září do případné volné kapacity školy.
 
 

INFORMACE K DOMLUVĚ ROZVRHU HODIN:

Hudební obor, Přípravné studium (PHV): Od 27.6. (14:00) do 2.9. (14:00) se můžete elektronicky přihlašovat do jednotlivých skupin Přípravné hudební výchovy. Instrukce Vám přijdou e-mailem 24.6.

Hudební obor, Základní studium (nástroj, zpěv): Jednotliví vyučující (viz rozhodnutí o přijetí) vás budou kontaktovat telefonicky nebo e-mailem do konce školního roku. Rozvrh hodin můžete domluvit i osobně 1. a 2. září od 12 do 16 hodin. Do jednotlivých skupin Hudební nauky se můžete elektronicky přihlašovat od 27.6. (14:00) do 2.9. (14:00) - instrukce Vám přijdou e-mailem 24.6.

Hudební obor, Přípravný sborový zpěv (Sluníčka, p. uč. Makovcová): První hodina se uskuteční 6.9. od 16:00 do 17:30 hodin (Sál Svítání, vchod A, 2. patro).

Hudební obor, Sborový zpěv (Svítáníčko, p.uč. Hergesel): První hodina se uskuteční 5.9. od 15:30 do 17:00 hod (Sál Svítání, vchod A, 2. patro).

Taneční obor: Domluva rozvrhu hodin se uskuteční 1., 2. a 5. září od 13 do 17 hodin (Taneční sál, vchod A, 3. patro).

Výtvarný obor: Domluva rozvrhu hodin se uskuteční 5., 6. a 7. září od 14 do 17 hodin (Ateliér, vchod A, 4. patro).

 
Těšíme se na vás!
 
Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy

Hudebka

Výtvarka

Tanec