Přijímací zkoušky

Přijímačky

Rozhodnutí o přijetí ke studiu ve školním roce 2021/22

Rozhodnutí o přijetí do základního studia Hudebního oboru je ZDE. Přijatí uchazeči budou kontaktováni svým vyučujícím (hry na nástroj / zpěvu) do konce školního roku. Ohledně rozvrhu hodin hudební nauky přijdou instrukce e-mailem do konce školního roku.

Rozhodnutí o přijetí do základního studia Sborového zpěvu je ZDE. Ohledně rozvrhu hodin přijdou instrukce e-mailem do konce školního roku.

Instrukce k přijetí do Přípravného studia Hudebního oboru a Přípravného Sborového zpěvu byly zaslány e-mailem. Ohledně rozvrhu hodin přijdou instrukce e-mailem do konce školního roku.

Rozhodnutí o přijetí do tanečního oboru je ZDE.

Instrukce k přijetí do výtvarného oboru byly zaslány e-mailem. Rozhodnutí o přijetí bylo zasláno e-mailem a dle ID přihlášky je ZDE. Domluva rozvrhu hodin ve výtvarném oboru proběhne osobně první týden v září. Konkrétní informace budou uvedeny na našich webových stránkách.

Těšíme se na vás!

Mgr. Luboš Lisner, ředitel školy

Hudebka

Výtvarka

Tanec