Vánoční prázdniny - 24. 12. 2019
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 / ZUŠ

Vánoční prázdniny

V tyto dny neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.