Velikonoční prázdniny - 9. 4. 2020
9. 4. 2020 / ZUŠ

Velikonoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.