Současní skladatelé dětem - 12. 3. 2019
12. 3. 2019 / 17:00 / ZUŠ - koncertní sál

Současní skladatelé dětem

Srdečně zveme na koncert - besedu z tvorby současných skladatelů Zdeňka Šestáka a Eduarda Douši. Na koncertě zazní výběr z písňových cyklů obou skladatelů a též klavírní skladby v podání žáků pěvecké třídy Danuše Langerové a klavírní třídy Evy Doušové. Jak již zaznívá v názvu koncertu, program a tedy i vybraná písňová i klavírní literatura je pro mladší věkovou kategorii. Beseda se skladateli se uskuteční po skončení koncertu.

Všichni jste srdečně zváni!