Lidový tanec
Zaměření tanečního oboru

Lidový tanec

Pražáci tančí lidovky! A jak!
…z 21. století do časů, kdy pohyb, melodie a slovo písně tvořily jeden ucelený svět…

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace: 2 - 4 hodiny týdně

Pololetní platba 1 600 Kč

Taneční obor v naší škole je jedinečný. Žákům přibližujeme krásu lidových tanců a písní i bohatství lidové kultury jako takové. V popředí stojí praktické osvojování jednotlivých tanečních prvků a tanců a jejich postupné zapojení do rozsáhlejších kompozic. Lidový tanec je daleko víc než jenom kroky a figury. Jde především o tvůrčí práci a celou řadu zajímavých zážitků. Cílem je tanec pojatý jako vnitřní zpěv vyjádřený pohybem. Vedle lidového tance klademe důraz také na základy současného a klasického tance.

Studium probíhá v těsném spojení s tanečním souborem Jaro, který se každoročně účastní mnoha koncertů a vystoupení doma i v zahraničí.

Předměty

Naši učitelé

  • MgA. Živana Vajsarová

    MgA. Živana Vajsarová

    Taneční obor

  • MgA. Tomáš Pykal

    MgA. Tomáš Pykal

    Taneční obor - korepetice

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

19.5. 2024

Termín přijímaček

od 27.5. do 29.5. 2024​​​​​​​

Blogujeme pro vás

6. 2. 2023

Rozhovor s naší dlouholetou pedagožkou lidového tance Živanou Vajsarovou v časopisu Harmonie.