Tvorba v karanténě: komiks
5. 5. 2020

Tvorba v karanténě: komiks

Jak si žákyně a žáci výtvarky poradili s tématem komiksu?

  • Domů
  • /
  • Blog
  • /
  • Tvorba v karanténě: komiks

Komiks je jedním z dalších uměleckých oborů a jeho hlavním úkolem je vyprávět příběh za pomoci obrázků jdoucích chronologicky za sebou, které mohou být doplněny i textem. Během času tráveného v karanténě byl i komiks tématem, kterým se zabývali žákyně a žáci výtvarky ze třídy paní učitelky Pavlíny Janíkové. Jejich úkolem bylo vymyslet komiks s minimálním počtem 5 okýnek a zakončit větou: „A nechal/a se vystřelit na Mars!“

Jako kulisy posloužili dětské pokoje, ilustrace z knih, kuchyňský šuplík nebo třeba botník. Děti kreslily na papír o libovolné velikosti a výtvarným prostředkem jim byla tužka, fixy, pastelky, tuš, vlastně cokoliv s čím se dá kreslit, případně mohli komiks vytvořit na PC. A jak si se zadáním naši výtvarníci poradili se můžete přesvědčit v galerii níže.