Vánoční koncert pěveckého sboru Svítání
18. 12. 2022 / 15:30 / Kostel sv. Gabriela

Vánoční koncert pěveckého sboru Svítání

Vánoční koncert je tradiční akcí dětského pěveckého sboru Svítání, na které se představí všechna jeho oddělení. Těšit se můžete na zimní a vánoční písně, zazní ale samozřejmě také koledy a to nejen ty české. Nebude chybět ani společné vystoupení všech oddělení sboru spolu s diváky. Koncert se uskuteční v kostele sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5.

Všichni jste srdečně zváni!