Vánoční prázdniny
21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 / ZUŠ

Vánoční prázdniny

V tyto dny neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.