Vánoční prázdniny
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 / ZUŠ

Vánoční prázdniny

V tyto dny neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.