Vánoční prázdniny - 24. 12. 2018
24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 / ZUŠ

Vánoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.