Velikonoční prázdniny
1. 4. 2021 / ZUŠ

Velikonoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.