Velikonoční prázdniny
14. 4. 2022 / ZUŠ

Velikonoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.