Velikonoční prázdniny - 18. 4. 2019
18. 4. 2019 / ZUŠ

Velikonoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.