Velikonoční prázdniny
28. 3. 2024 / ZUŠ

Velikonoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.