Velikonoční prázdniny
6. 4. 2023 / ZUŠ

Velikonoční prázdniny

V tento den neprobíhá žádná výuka, budova školy je zavřená.