Výtvarka představuje: kočky
22. 3. 2022

Výtvarka představuje: kočky

Kočky optikou našich výtvarníků.

  • Domů
  • /
  • Blog
  • /
  • Výtvarka představuje: kočky

Námětem výtvarné práce žákyň a žáků paní učitelky Petry Kulišťákové se staly kočky. Proč právě kočky? Kočka není smečkové zvíře, je větší individualista, a tak přirozeně necítí potřebu se člověku přizpůsobovat. Kočky se objevovaly v literatuře, na obrazech a jako sochy odedávna. V posledním století vešly i do filmu, staly se součástí komiksů, objevily se v reklamách a televizi jako hodné nebo jako zlé.

Kočky jsou záhadná stvoření, ve dne jsou lhostejné, líné a přítulné, ale v noci se mění v tiché a úspěšné lovce. Ve většině pohádek a příbězích vystupuje kočka jako moudré, magické stvoření, které pomáhá člověku. V jiných je nebezpečným a prohnaným zvířetem, kterému se nedá věřit a které je spojeno s ďáblem.

Úkolem žáků bylo vyjádření emocí a povahových vlastností kočky pomocí výrazu tváře a těla. Měli zachytit náladu kočky a použít při tom tvarovou i barevnou nadsázku. Výtvarnou technikou byla kresba olejovým nebo suchým pastelem a modelování z keramické hlíny.