Výtvarka

Výtvarka

Když vytvoříte portrét, plastiku nebo animovaný film, které dokáží sdělit emoce. Když vás tvorba pohltí tak, že učení technice se stává potěšením. Když zažijete skutečnou radost z díla.

Tento obor nabízí vedle tradičních druhů výtvarného umění také moderní směry a techniky využívající digitální technologie a nová média. Malba, kresba či keramika, stejně jako počítačová grafika, animace nebo digitální fotografie. Klasické i nové se u nás tvůrčím způsobem ovlivňuje a vytváří podnětné prostředí pro rozvoj kreativní a esteticky vnímavé osobnosti.

V rámci studia výtvarného oboru připravujeme také žáky na střední, vyšší odborné a vysoké výtvarné školy. Jako jedna z mála ZUŠ v Čechách vyučujeme figurální kresbu, která je důležitá pro všechny, kteří se chystají na studium v uměleckých školách typu AVU, VŠUP či FAVU. Mnoho našich absolventů pokračuje ve studiu architektury, designu, scénografie, grafického designu a dalších výtvarných oborů.​​​​​​​

Vyberte si zaměření