Klasická a nová média
Zaměření výtvarného oboru

Klasická a nová média

Štětec i myš.

Nejen klasická malba a kresba, ale také elektronická média nám dnes umožňují vyjádřit své prožitky, cítění a pohled na svět.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Pololetní platba 1 600 Kč

Ve výuce využíváme nejen klasické výtvarné techniky, jako jsou kresba, malba, modelování a keramika, ale také „nová média“. Žáci se během výuky naučí pracovat s různými nástroji a osvojí si současný jazyk výtvarného umění a designu. Vyzkouší si počítačovou a 3D grafiku, fotografii, animaci i práci s řezacím plotrem a další techniky. Témata jsou různá, žáky vedeme k tomu, aby sami hledali, co je ve vizuální kultuře zaujme, a pak tyto náměty společně zpracováváme.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat na školách vyššího typu zejména v oborech designu nebo architektury.

Předměty

Naši učitelé

  • MgA. Pavlína Janíková

    MgA. Pavlína Janíková

    VO - klasická a elektronická média, Přípravná výtvarná výchova

  • Mgr. MgA. Klára Smíšková

    Mgr. MgA. Klára Smíšková

    VO - klasická a elektronická média, Přípravná výtvarná výchova

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

31. 5. 2019 ve 12:00 (přihlášky je možné podávat od 1. 5. 2019)

Termín přijímaček

3. 6. - 6. 6. 2019​​​​​​​