Výtvarná tvorba cestou historie
Zaměření výtvarného oboru

Výtvarná tvorba cestou historie

Dějiny umění v roli učitelky, která zprostředkovává poznání a inspiruje k vlastní tvorbě. Praktické osvojení výtvarných technik tu jde ruku v ruce s pochopením souvislostí a přesahů umění.

Určeno pro žáky od 7 a 14 let (I. a II. stupeň základního studia)
Pro mladší žáky ve věku 5 a 6 let máme přípravné studium
Hodinová dotace 3 hodiny týdně

Pololetní platba 1 600 Kč

V tomto zaměření klademe důraz na všeobecný kulturní přehled a jeho propojení s vlastní výtvarnou tvorbou. I proto je tento směr ideální pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu výtvarného umění na vyšších typech uměleckých škol. Ať už středních nebo vysokých.

Základem výuky je pomocí konkrétních příkladů ukázat, jaké myšlenky, události i emoce stály u zrodu významných uměleckých slohů, hnutí i jednotlivých děl. Poznáním dobového kontextu vedeme žáky k pochopení vztahu mezi uměním a společností, mezi autorským záměrem a konečným výsledkem. Inspirující cesta různými epochami umožňuje žákům poznat, řemeslně ovládnout a samostatně rozvíjet různé výtvarné techniky a uplatnit je ve své vlastní tvorbě.

Předměty

Naši učitelé

  • Zuzana Dvorská Šípová

    Zuzana Dvorská Šípová

    VO - výtvarná tvorba cestou historie

Přihlaste se ke studiu

Uzávěrka přihlášek

19.5. 2024

Termín přijímaček

od 27.5. do 29.5. 2024​​​​​​​

Blogujeme pro vás

15. 1. 2024

Úspěch našich výtvarnic v soutěži Malířská paleta